Skip to Content

Andreas Rosén Rasmussen

Andreas Rosén Rasmussen er speciallæge i psykiatri og overlæge i et ambulatorie. Hans forskning omhandler psykopatologi, særligt ved skizofreni-spektrum lidelser.

Andreas Rosén Rasmussen har især arbejdet med subjektive, prodromale forstyrrelser af forestillingsliv og selvet (selv forstyrrelser). Et andet fokus er tvangsfænomener ved OCD og skizofreni. Endelig deltager Andreas Rosén Rasmussen i et australsk forskningsprojekt, der integrerer undersøgelser af selvforstyrrelser og neurofysiologiske parametre med henblik på tidlig diagnostik og intervention.

Articles and MEDtalks

Back to top