Fysiske sygdomme medfører overdødelighed hos psykisk syge voksne. Et nyt sundhedspædagogisk koncept faciliterer samarbejde mellem brugere og professionelle. Konceptet er udviklet i samarbejde med brugere (voksne med psykisk sygdom), som har udtrykt, at modellen hjalp dem med at udtrykke deres behov og præferencer for sundhedsfremme. Opbakning fra ledelsen samt professionelles kommunikationsteknikker er dog afgørende for ...

Psykotiske symptomer, herunder hallucinationer og vrangforestillinger, er kendetegnende for svære psykiske lidelser som for eksempel skizofreni og bipolar affektiv sindslidelse. Psykotiske symptomer kan også forekomme ved personer uden psykiske lidelser og er særlig almindelige i barndommen og i ungdommen.  Undersøgelser har vist, at 10-17% af alle børn og 7,5% af alle unge har psykoselignende oplevelser.1 ...

Det skandinaviske TIPS-projekt påbegyndtes i 1997 med deltagelse af centre i Haugesund, Stavanger, Oslo og Roskilde. Undersøgelsen viste, at let adgang til udredning, uddannelse af personale og samtidige oplysningskampagner i tidlige opsporingsprogrammer ved førstegangs ikke-affektive psykoser betaler sig.  Man reducerede varigheden af ubehandlet psykose fra median 26 uger til fem uger, psykopatologien hos de tidligt ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge