Den somatiske og psykologiske forståelsesramme retter fokus på den enkelte person, mens vægtstigma-forskning peger på betydningen af de sociale og kulturelle kontekster for sundhedstilstanden. Det er nødvendigt og frugtbart at begynde at forstå og arbejde med sundhed og vægt på en måde, der tænker vægtstigma meget mere ind.  Når man skal prøve at forstå de psykologiske aspekter ved ...

Spiseforstyrrelser og især anoreksi er blandt de mest dødelige og invaliderende psykiatriske sygdomme. De er forbundet med forhøjet risiko for selvskade, selvmord og somatisk og psykiatrisk komorbiditet.1-3 Det estimeres, at 3% af alle danske kvinder og 0,17% af alle danske mænd diagnosticeres og behandles for en spiseforstyrrelse i løbet af deres liv, og forekomsten er ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge