Skip to Content

Gitte Holmen Olofsson

Gitte Holmen Olofsson har en kandidatgrad i Molekylær Biomedicin fra Københavns Universitet. Sidenhen har hun udført et Ph.d.-projekt under vejledning af Professor Per thor Straten, Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT-DK), Herlev og Gentofte Hospital. Projektet undersøgte γδ T-cellers potentielle rolle i immunterapi.

I dag er Gitte Holmen Olofsson ansat som postdoc ved CCIT-DK, hvor forskningsmålet fortsat er forbedring af immunterapi. Med fortsat fokus på γδ T-cellers molekylære mekanismer og rolle inden for immunterapi, samt trænings effekt på cancer i kombination med immunterapi.

Back to top