Gennem de senere år har behandling af lungecancer med immunterapi vist, at det er muligt at forlænge den progressionsfrie overlevelse, opnå højere responsrate samt større overlevelse for flere grupper af patienter med ikke-småcellet lungecancer uden aktiverende mutationer. Det giver patienterne et nyt håb – og mange en bedre livskvalitet. Introduktion af immunterapi til patienter med ...

Den globale COVID-19 pandemi har betydet, at den årlige verdenskonference om lungekræft – WCLC Presidential Symposium – er blevet rykket. Konferencen, som arrangeres af The International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), vil blive afholdt i et virtuelt format fra torsdag den 28. januar til søndag den 31. januar 2021. Som optakt til ...

Den globale COVID-19 pandemi har betydet, at den årlige verdenskonference om lungekræft – WCLC Presidential Symposium – er blevet rykket. Konferencen, som arrangeres af The International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), vil blive afholdt i et virtuelt format fra torsdag den 28. januar til søndag den 31. januar 2021. Som optakt til ...

CheckMate 9LA is the second trial in a row of trials investigating the role of immunotherapy combinations in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). At the preplanned interim analysis after 8.1 months, overall survival was significantly prolonged with the combination of ipilimumab (IPI) and nivolumab (NIVO) and chemo vs chemo alone as front-line therapy in unselected patients with advanced ...

Den globale COVID-19 pandemi har betydet, at den årlige verdenskonference om lungekræft – WCLC Presidential Symposium – er blevet rykket. Konferencen, som arrangeres af The International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), vil blive afholdt i et virtuelt format fra torsdag den 28. januar til søndag den 31. januar 2021. Som optakt til ...

Kombination af kemoterapi og immunterapi, håber vi, har en fremtidig plads i behandlingen af malignt pleuralt mesotheliom. Denne behandlingsform skal dog vurderes i klinisk randomiserede undersøgelser, før den kan indføres i den daglige klinik. Patrick M. Forde, professor ved Johns Hopkins School of Medicine i Baltimore, præsenterede ved årets virtuelle ASCO-kongres et fase 2-studie, der ...

Immunterapi kan give en god forståelse af biologien i malignt pleuralt mesotheliom, og kan desuden komme til at spille en central rolle i den fremtidige behandlingsstrategi for malignt pleuralt mesotheliom – en tendens, som vi vil følge med interesse i de kommende år. Meera Patel, læge ved Karmanos Cancer Center i Detroit, præsenterede ved årets ...

Patienter, der har den dårligste prognose, kan være kandidater til denne behandling med immunterapi, når immunterapi bliver godkendt til malignt mesotheliom i Danmark. Ved dette års virtuelle ASCO-kongres fremlagde læge og ph.d. Koji Mikani fra Hyogo College of Medicine i Nishinomiya, Japan, resultaterne fra poster 9053: ”Efficacy and safety of nivolumab for malignant mesothelioma in ...

Brystkræft rammer 4.700 kvinder årligt. Check point-inhibitorer har vist overbevisende responsrater ved behandling af patienter med lokalfremskreden og metastaserende østrogen- og HER2-receptor negativ brystkræft. Aktuelt anvendes PD-L1 som markør for behandling med check point-inhibitorer, men der er behov for mere præcise biomarkører, der også kan bidrage med information om resistensmekanismer. Brystkræft er en heterogen sygdom, ...

Merkelcelle carcinom (MCC) er, som tidligere beskrevet i BestPractice Onkologi august 2017, en meget aggressiv, hudassocieret kræftform. Den er karakteriseret ved at være hurtigt prolifererende med en overordentlig høj risiko for spredning og en hastigt faldende overlevelse i takt med spredning regionalt og fjernt.  For patienter med resektabel lokal og regional (lymfeknuder) sygdom er det ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge