Skip to Content

Jesper Olund Christensen

ph.d., centerchef, Steno Diabetes Center Sjælland, specialeansvarlig overlæge i endokrinologi, Medicinsk Afdeling, Endokrinologisk Sektion, Holbæk Sygehus

Articles

Fællesklinik for patienter med type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom

  • / Anne Merete Boas Soja / Jesper Olund Christensen / Michael Hecht Olsen / Ilan Esra Raymond
Back to top