Skip to Content

Maj Vinberg

Maj Vinberg er overlæge ved Psykiatrisk Center i Hillerød, Region Hovedstadens Psykiatri, og professor på Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet. Hendes forskningsfelt er inden for affektive lidelser med fokus på kliniske forskningsprojekter, der undersøger nye behandlinger til forebyggelse af debut og tilbagefald af affektive episoder.

Back to top