Skip to Content

Nicolai Grønne Jørgensen

Reservelæge, ph.d.-studerende, Hoveduddannelsen til hæmatolog, Roskilde Sygehus, Nationalt Center for Cancer Immun Terapi

Articles

Førstelinje proteasomhæmmer til myelomatose – nyere er ikke nødvendigvis bedre

  • / Nicolai Grønne Jørgensen / Ulf Christian Frølund
Back to top