Skip to Content

Førstelinje proteasomhæmmer til myelomatose – nyere er ikke nødvendigvis bedre

Ingen forskel i progressionsfri overlevelse, men flere bivirkninger ved carfilzomib- versus bortezomib-holdig førstelinjebehandling til patienter med myelomatose uden intention om autolog transplantation. Studiet understøtter gældende praksis med bortezomib-lenalidomid-dexamethason i førstelinje og carfilzomib gemt til relaps.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top