Skip to Content

Per Soelberg Sørensen

Arbejder til dagligt som professor emeritus og senioroverlæge ved Neurologisk afdeling, Rigshospitalet, København. Han er grundlægger af Dansk Multipel Sklerose Center, der varetager behandlingen af mere end 3.200 mennesker med MS.

Han har publiceret mere end 450 videnskabelige artikler samt en række lærebøger og lærebogskapitler. Det væsentligste forskningsområde har været MS, omfattende nye MS-terapier, translationel- og biomarkørforskning, og han har igangsat og gennemført adskillige store internationale behandlingsforsøg.

Per Soelberg Sørensen var grundlæggende chefredaktør for European Journal of Neurology fra 1994 til 2003.

Han har beklædt adskillige tillidsposter, herunder formand for Dansk Neurologisk Selskab, bestyrelsesmedlem af European Academy of Neurology og generalsekretær for den Europæiske Komité for Behandling og Forskning i Multipel Sklerose (ECTRIMS).

Per Soelberg Sørensen er tildelt flere hædersbevisninger, herunder den internationale MSIF Charcot Award, og han er æresmedlem af ECTRIMS, af Dansk Neurologisk Selskab og af det Franske Neurologiske Selskab.

Articles and MEDtalks

Back to top