Skip to Content

Rikke Faebo Larsen

Fysioterapeut og ph.d. ved Hæmatologisk Afdeling på Odense Universitetshospital.

Articles

Smerter i hverdagen – også når myelomatosen er stabil eller i remission

  • / Eva Jespersen / Lene Jarlbæk / Lene Kongsgaard Nielsen / Rikke Faebo Larsen
Back to top