Den somatiske, komplekse smertetype er blevet anset for at være principielt medicinsk forklarlig, mens andre smertetyper er blevet kaldt psykogene eller ideopatiske – og har været anset som at være principielt medicinsk uforklarlige. I denne artikel argumenteres for det uhensigtsmæssige i at opdele kroniske smerter med en somatisk eller med psykiatrisk baggrundsforståelse. Patienter med kroniske ...

Smerter i bevægeapparatet udgør et pandemisk problem, og mellem 7-10% af hele den voksne befolkning i Danmark formodes at leve med langvarige smerter, som kan hænge sammen med forandringer i kroppens naturlige smertehæmmende funktioner. Det kan undersøges ved hjælp af den såkaldte ”smerte-inhiberer-smerte”, eller conditioned pain modulation (CPM) metode. Vi har undersøgt dette fænomen hos ...

Nakkesmerter er et udbredt og dyrt samfundsmæssigt problem, og lidelsen ligger på en fjerdeplads på listen over årsager til ”years lived with disability”.1 Seks procent af alle besøg hos den praktiserende læge, og 23% af alle besøg hos kiropraktor eller fysioterapeut er relateret til nakkesmerter.2 Desuden er nakkesmerter årsag til 16% af alle sygedage.  Patienter ...

Klassifikation af kroniske smerter i ICD-11

Reumatologi | Nanna Brix Finnerup | 3. maj 2019 kl. 2:35 |

Kroniske smerter er hyppige ved reumatologiske lidelser. Smerter kan have stor indflydelse på patientens livskvalitet og kan i sig selv give anledning til funktionsnedsættelse. Selvom kroniske smerter er årsag til næsten 20% af alle besøg hos lægen, har de været dårligt og usystematisk repræsenteret i sygdomsklassifikationen ICD (the International Statistical Classification of Diseases and Related ...

Almen praksis har allerede en central og stor betydning i håndteringen af patienter med benigne komplekse smerter, og derfor er der også stor bevågenhed herpå. Dette skal også ses som en anerkendelse af, at almen praksis i stigende omfang bliver det primære behandlingssted for denne patientgruppe.  Dette vil kræve mere viden om håndtering og organisering ...

Smerter er blandt de hyppigste årsager til patientkonsultationer i primærsektoren, udgør et betydeligt problem postoperativt, og bidrager til en enorm socioøkonomisk belastning.1-3 Kroniske smertetilstande er særdeles hyppige og påvirker op til 20% af befolkningen i Europa.4  Hos raske personer fungerer smerter som en protektiv mekanisme, der forhindrer organismen i at lide yderligere skade. Det smertefulde ...

Omend titlen kan fremstå triviel – og nærmest som en selvfølgelighed – er det desværre udbredt, at patienter i reumatologisk praksis kun får behandlet deres inflammation, mens en eventuelt persisterende smertekomponent negligeres og anses for at være ”residual sygdom”. Smerte er det mest fremtrædende og dominerende symptom hos reumatologiske patienter og den væsentligste årsag til ...

Arbejdsrelaterede smerter i bevægeapparatet

Reumatologi | Best Practice Nordic | 11. Jul 2016 kl. 10:02 |

Af Johan Hviid Andersen, professor, overlæge, ph.d., Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Smerter i hænder, arme, skuldre, nakke og lænderyg er ofte relateret til fysiske belastninger i arbejdet. Hyppigt er årsagsfeltet dog komplekst, og det kan være vanskeligt at adskille risikofaktorer for opståen og forværring af smerter i bevægeapparatet. I de fleste tilfælde er prognosen god, ...

Af Gitte Handberg, specialeansvarlig overlæge, Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital, formand for SmerteDanmark Interesseorganisationen SmerteDanmark så dagens lys ved en stiftende generalforsamling 7. februar 2013. Etableringen af SmerteDanmark er en direkte udløber af foreløbig tre internationale konferencer om håndteringen af smerteramte i Europa. Under overskriften ”The Societal Impact of Pain” (SIP) blev den sidste konference afholdt ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge