Skip to Content

Stefanie Binzer

Speciallæge i neurologi og har en ph.d. omhandlende multipel sklerosegenetik i isolerede befolkningsgrupper.

Hun er ansat 80% som forskningsansvarlig speciallæge på afdelingen for Hjerne- og Nervesygdomme, Kolding Sygehus,

hvor hun bl.a. ser personer med neurogenetiske sygdomme. Ligeledes er hun ansat 20% som post.doc ved Institut for Klinisk Neurovidenskab,

neuroepidemiologisk forskningsgruppe, Karolinska Institut, Stockholm, hvor hun primært laver epidemiologisk forskning

Back to top