Skip to Content

ALK+ ikke-småcellet lungecancer er biologisk ustabil – behandlingsmæssige udfordringer

I denne podcast diskuterer Edyta Urbanska, specialist i lungecancer, Rigshospitalet, og Eric Santoni Rugiu, lungepatolog og overlæge ved patologiafdelingen, også Rigshospitalet, de behandlingsmæssige udfordringer som følge af den biologiske ustabilitet, der kendertegner ALK positiv ikke-småcellet lungecancer.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top