Skip to Content

ALK+ ikke-småcellet lungecancer er biologisk ustabil – behandlingsmæssige udfordringer

I denne podcast diskuterer Edyta Urbanska, specialist i lungecancer, Rigshospitalet, og Eric Santoni Rugiu, lungepatolog og overlæge ved patologiafdelingen, også Rigshospitalet, de behandlingsmæssige udfordringer som følge af den biologiske ustabilitet, der kendertegner ALK positiv ikke-småcellet lungecancer.

Få adgang til artiklen

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top