Skip to Content

Edyta Maria Urbanska

Edyta Maria Urbanska, ph.d., arbejder som afdelingslæge på Rigshospitalets Onkologisk afdeling, hvor hun behandler patienter med NSCLC og mesotheliom, forsker i genom-defineret NSCLC, resistensmekanismer og væskebiopsi.  Edyta Maria Urbanska er i øjeblikket i gang med en post-doc uddannelse (Master) i personlig medicin på Københavns Universitet.

Back to top