Skip to Content

Edyta Maria Urbanska

Edyta Maria Urbanska, ph.d., arbejder som afdelingslæge på Rigshospitalets Onkologiske Afdeling, hvor hun behandler patienter med NSCLC og mesotheliom, forsker i onkogen-drevet NSCLC, resistensmekanismer og væskebiopsi. Hun har også en post-doc uddannelse (Master) i personlig medicin fra Københavns Universitet. Edyta Maria Urbanskas master project omhandlede; “Defining MET exon 14 skipping variants in NSCLC-patients: impact for personal approach“.

Edyta Maria Urbanska er prinicipal- og co-investigator i en række kliniske studier og hun underviser om targeteret behandling indenfor NSCLC til yngre læger under speciallægeuddannelse.

Edyta Maria Urbanskas er medlem af DOLG (Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe) samt IASLC (International association for the study of lung cancer).

Edyta Maria Urbanskas interesseområder er personlig medicin indenfor onkologi,  biomarkører i NSCLC, vævs- and plasma rebiopsier under progression og TKI-resistans mekanismer. Hun deltager i Tumor board, som en multidisciplinær drøftelse af kræftpatienter (onkologer, patologer og molekylære biologer). Edyta Maria Urbanska er reviewer i en række onkologiske tidsskrifter, bl.a. Cancers.

Edyta Maria Urbanskas publikationer i “Web of Science” og “Pubmed” kan ses her:

Back to top