Skip to Content

ALK-positiv ikke-småcellet lungecancer – en heterogengruppe af patienter

I denne episode belyser Edyta Urbanska, specialist i lungecancer, Rigshospitalet, og Eric Santoni Rugiu, lungepatolog og overlæge ved patologiafdelingen, også Rigshospitalet, den store og ofte afgørende betydning den diagnostiske biopsi-test  og den efterfølgende molekylære monitorering har for vurdering af progression, behandlingseffekt og valg af behandling på bagrund af de biologiske ændringer i tumor.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top