Skip to Content

ASCO20: Behandling af malignt mesotheliom med nivolumab – real world data

I denne MEDtalks præsenterer Jens Benn Sørensen, overlæge, onkologisk klinik, Rigshospitalet, real world data fra et japansk studie, der viser et responsrate på 24%. Nivolumab er allerede godkendt i Japan til behandling af malignt mesotheliom.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top