Skip to Content

Bedre data science-forskning i Danmark

På dette års DSKO-årsmøde præsenterede Cai Grau DESIRE-projektet, der sigter mod at forbedre datainfrastrukturen for data science-forskning i Danmark, og lige nu især fokuserer på at udbygge den nationale dosisplanbank. Målet er at skabe en omfattende database, som kan bruges til at udvikle nye modeller, f.eks. inden for kunstig intelligens og autosegmentering, ved at kombinere disse data med kliniske data fra kliniske kvalitetsdatabaser og elektroniske patientjournaler.

Cai Grau

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top