Skip to Content

Behandling af type 2-diabetes – opdaterede anbefalinger

I den seneste vejledning for valg af antiglykæmisk behandling efter ændringer af livsstil og behandling med metformin skelnes der som udgangspunkt mellem, om patienten har senkomplikationer eller ingen manifest hjerte-kar- eller nyresygdom. I denne MEDtalk bliver de nye anbefalinger præsenteret af Katrine Bagge Hansen, overlæge ved Steno Diabetes Center. Katrine Bagge Hansen har sammen med praktiserende læge Jette Kolding Kristensen været ansvarlig for de nye fælles anbefalinger fra Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Endokrinologisk selskab.

Katrine Bagge Hansen

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top