Skip to Content

Er automatiseret datafangst nøglen til effektiv kræftbehandling og opfølgning?

Med et voksende antal patienter og begrænsede ressourcer er automatiseret dataindsamling afgørende for at følge behandlingsforløb og patienternes opfølgning. Hør Birgitte Offersen om hvordan datafangst potentielt kan komme til at spille en central rolle i at evaluere behandlingsresultater og håndtere senfølger, såsom kognitive problemer og fysiske komplikationer, der kan påvirke brystkræftpatienter.

Birgitte Offersen

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top