Skip to Content

Kronisk nyresygdom – Definition, betydning, udredning og behandling

I denne MEDtalk gør Henrik Birn, overlæge ved afdeling for nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital, kort rede for kriterierne for kronisk nyresygdom, de kliniske konsekvenser for patienten, hvilke patienter der skal udredes i almen praksis, og hvilke der skal henvise til nyrespecialist. Derudover giver han også et overblik på de farmakologiske behandlingsmuligheder.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top