Skip to Content

Langtidsholdbar og robust overlevelsesdata for stadie IV-NSCLC – 3 års update fra CheckMate 9LA studiet

I denne Medtalk giver Edyta Maria Urbanska, afdelingslæge, onkologisk klinik, Rigshospitalet, sin faglige perspektivering af 3-års data for første linjebehandling med dobbeltimmunterapi + kemoterapi til patienter med stadie IV ikke-småcellet planocellulær lungecancer for patienter i performancestadie 0-1.

Edyta Maria Urbanska

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top