Skip to Content

Myelomatose: Interessante data fra investigator-initieret studier

Agoston Gyula Szabo fra Rigshospitalet og Vejle Sygehus præsenterede to posters på ASH 2023. Den første poster omhandlede det investigator-initierede Victoria Studie der undersøger lavdosis behandling med venetoclax-dexamethason til patienter med relaps/refraktær myelomatose. Data viser, at denne behandling er effektiv for patienter med 11/14 translokation. Den anden poster belyser vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid med fokus på anvendelsen i Danmark samt effekten på PFS hos patienter med myelomatose.

Agoston Gyula Szabo

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top