Skip to Content

Personer der vælger efterløn som 60-årig har højere dødelighed end dem, der vælger efterløn som 62-årig

Tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er et emne, der nemt giver anledning til politisk debat. I denne Medtalk belyser Peter Jacobsen, læge på Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, nogle af de faktorer, der har betydning for valg af efterløn som henholdsvis 60- og 62-årig. Dette belyser han i forhold til dødeligheden, hvilket viser, at personer der vælger tidlig efterløn har en højere dødelighed, end dem der går på efterløn et par år senere. Årsagen hertil er den enkeltes helbredstilstand, og denne sammenhæng er derfor en vigtig indikator for, at patientens læge skal være særlig opmærksom på patientens helbredsstatus.

Peter Ascanius Jacobsen

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top