Skip to Content

Værdien af højdosisbehandling som tillæg til Rvd induktion og konsolidering ved myelomatose

Har dette studie et positivt resultat? Det kan du tage stilling til, når du har set denne perspektivering af Agoston Gyula Szabo afdelingslæge, Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet. Dette fase-III studie er et af dem, han har fundet mest interessant ved EHA-kongressen, hvor det blev præsenteret af Paul Richardson. Diskussionerne omkring studiet har bla. drejet sig om risikoen for sekundær malignitet, hvilket Agoston belyser i denne MEDtalk, hvor du også bliver præsenteret for data vedrørende PFS, MRD-negativitet og overlevelse.

Agoston Gyula Szabo

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top