Fysiske sygdomme medfører overdødelighed hos psykisk syge voksne. Et nyt sundhedspædagogisk koncept faciliterer samarbejde mellem brugere og professionelle. Konceptet er udviklet i samarbejde med brugere (voksne med psykisk sygdom), som har udtrykt, at modellen hjalp dem med at udtrykke deres behov og præferencer for sundhedsfremme. Opbakning fra ledelsen samt professionelles kommunikationsteknikker er dog afgørende for ...

Med en global forekomst på 6,5%,1 er angstlidelser en af de mest hyppigt forekommende psykiske lidelser i barndommen. Angste børn har oftere forældre, der også har været angste eller ængstelige, og specifikke familiefaktorer ud over genetik, kan fastholde angst hos børn.  Disse omfatter blandt andet: overkontrol, overbeskyttelse, forstærkning af undgåelse eller begrænsning af ”modig” adfærd. ...

Det anslås, at omkring 240.000 danskere lever med angst og depression, og at omkring 28.000 nye diagnosticeres hvert år i Danmark. Angst og depression er ofte forbundet med store personlige og økonomiske konsekvenser for den enkelte. I 2010, hvor vi påbegyndte omtalte undersøgelse, udgjorde mentale helbredsproblemer således omkring halvdelen af alle tildelte førtidspensioner, og halvdelen ...

Helbredsangst by proxy hos mødre med svær helbredsangst

Almen praksis | Psykiatri | Mette Viller Thorgaard | 25. Feb 2019 kl. 1:46 |

Svær helbredsangst (HA), der betegnes som hypokonder tilstand i ICD-10,1 er karakteriseret ved ruminationer og frygt for at lide af en alvorlig sygdom.2 Almindelige kropslige signaler mistolkes som værende symptomer på en alvorlig sygdom, og patienten er svær at berolige til trods for normale undersøgelser.3 Svær HA er forbundet med nedsat livskvalitet, et højt forbrug ...

Mange KOL-patienter oplever psykiske problemer,1 og en væsentlig andel af de patienter, der henvises til lungerehabilitering, rapporterer symptomer på angst (32%) og depression (27%) i klinisk signifikant grad.2 Der foreligger ikke entydig evidens for, at lungerehabilitering i sig selv har en varig positiv indvirkning på angst og depression,3 og undersøgelser peger på, at psykiske symptomer ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge