Lungecancer er på verdensplan den hyppigste cancerform og den hyppigste årsag til cancerdødsfald. Man anvender ofte PET-CT-scanning til at klarlægge udbredelsen, men mistanke om spredning skal be- eller afkræftes med biopsi. En eventuel spredning af en ikke-småcellet lungecancer til en binyre kontraindicerer kurativt intenderet behandling af lungecanceren. Man kan nu bioptere venstre binyre via esophagus ...

Kendskab til en tumors genetik er afgørende for at kunne diagnosticere korrekt og dermed vælge den bedste behandling. Især når vi anvender mere målrettet medicin, er information om tumorens DNA blevet vigtig for valg af korrekt behandling med størst effekt. Ved undersøgelse er analyse af ctDNA således blevet et lovende alternativ til biopsi, og imens ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge