Giant Cell Arteritis (GCA) er den hyppigste systemiske vaskulitis i Danmark. Morbiditeten er betydelig, både i relation til komplikationer og til bivirkninger ved prednisolon-behandling. Polymyalgia rheumatica (PMR) er tæt relateret til GCA, og den rammer primært muskuloskeletal-systemet. Der kræves hurtig og præcis diagnosticering af patienter med PMR og GCA. Fast Track-Klinik (FTK) med brug af ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge