Der er en meget tæt sammenhæng mellem overvægt og type 2-diabetes. I dag behandler vi type 2-diabetes mere individuelt end bare for få år siden. Den store udfordring i forhold til at designe den optimale behandling til den enkelte patient bliver at sikre, at nye data eller opdateringer af guidelines bliver implementeret og anvendt i den daglige klinik. Der ...

Genetisk forskning er i rivende udvikling, og har indtil videre vist, at overvægt og svær overvægt har en klar genetisk komponent. Man har identificeret et stort antal områder i genomet, hvor variation er forbundet med øget BMI. Den genetiske viden er allerede blevet udnyttet til at bestemme årsagssammenhænge mellem overvægt og andre sygdomme, samt til at diagnosticere og behandle ...

Genetisk bestemt højere BMI var forbundet med en højere forekomst af astma og lavere lungefunktion. Sammenholdt med de eksisterende studier på området understøtter resultaterne, at højere BMI øger risikoen for astma og nedsætter lungefunktionen. Overvægt og svær overvægt er i observationsstudier forbundet med øget forekomst af astma og til en vis grad nedsat lungefunktion.1,2 Overvægt og svær overvægt kan påvirke lungerne på ...

Et studie har undersøgt arvemassen hos 19.000 personer med ADHD og 34.000 personer uden ADHD – og har identificeret bestemte gen-varianter, der øger risikoen for ADHD. De genetiske varianter, der blev fundet, øger hver især kun risikoen lidt for ADHD og er hyppige i befolkningen generelt. Studiet undersøgte også, om varianter, der øger risikoen for ...

Tarmkræft er den tredjehyppigste kræfttype med knap 5000 nye tilfælde i Danmark hvert år.1 Årsagen menes at være en blanding af genetik og miljøfaktorer.2 Viden om både genetik og miljøfaktorer – og deres indbyrdes samspil – er derfor altafgørende for at kunne forebygge sygdommen, og vil på sigt kunne bidrage til identificering af personer, som ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge