Tertiære lymfoide strukturer (TLS’er) er aggregater af T- og B-celler, som opstår som respons på immunologisk stimulation. Et studie har vist, at samtidig forekomst af både TLS’er og CD8+ T-celler i melanomer er associeret med bedre overlevelse, og at TLS’er spiller en vigtig rolle i udviklingen af et reaktivt immunmikromiljø. En gensignatur, der reflekterer TLS’er i ...

Melanomer har en mutation i BRAF-genet. Dette har revolutioneret behandlingen af patienter med melanom. En BRAF-hæmmerne er vemurafenib, som før gav stor klinisk succes – men desværre har det senere vist sig, at mange patienter udvikler resistens overfor vemurafenib, der medfører en median sygdomsprogression på ca. seks måneder. Eksponering af syntetiske polykationer i kombination med ...

Behandlingen af patienter med metastatisk melanom (MM) har ændret sig drastisk over de seneste år. Flere nye lægemidler er gennem de seneste syv år blevet godkendt til behandling af MM, heriblandt immunterapi i form af checkpoint-inhibitorer, PD-1 og CTLA-4 antistoffer, samt targeteret behandling med BRAF- og MEK-hæmmere.1  De nye behandlingsregimer er godkendt på baggrund af ...

Der er ca. 300 nye tilfælde af metastaseret melanom (MM) i Danmark årligt.1 Historisk set har prognosen været yderst ringe med en median overlevelse på ni måneder, men de seneste ti år er den væsentligt forbedret på baggrund af indførelsen af immunterapi med immunmodulerende antistoffer, såkaldte ”checkpoint-inhibitors” (CPI), ipilimumab (anti-CTLA-4 antistof) samt nivolumab og pembrolizumab ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge