Skip to Content

Psykologiske symptomer ved hypothyreose

Psykologiske symptomer optræder jævnligt ved hypothyreose  især når sygdommen er ubehandlet samt under- eller overbehandlet, men i nogle tilfælde også ved tal inden for referenceområdet. Depressive symptomer, initiativløshed og angst hører til blandt de hyppigste psykologiske symptomer, men i sjældne tilfælde kan der desuden også ses psykotiske og maniske symptomer.1

Hvorfor optræder psykologiske symptomer?
Thyreoideahormonerne spiller en kritisk rolle for hjernens funktion. Dysfunktion i stofskiftet influerer eksempelvis på neurotransmittersystemer i hjernen.2 Der er receptorer for thyreoideahormoner overalt i hjernen, men man har blandt andet fundet en høj andel af receptorer i amygdala, som er involveret i regulering af emotioner, især angst og negative følelser.3 

Nogle forskere har peget på, at niveauet af thyreoideahormoner kan være utilstrækkeligt i hjernen, mens det samtidig er tilstrækkeligt andre steder i kroppen.4 Ved hjernescanningsstudier har man endvidere fundet tegn på nedsat blodgennemstrømning af hjernen og ændret glukosemetabolisme, og der er ikke enighed om, hvorvidt dette normaliseres ved stofskiftebehandling.4,5 

Noget litteratur peger på, at dette formentlig afhænger af graden og varigheden af hypothyreose på det tidspunkt, hvor man påbegynder behandling, samt forskelle i ætiologi.4 Samtidig er man de senere år begyndt at rette opmærksomheden mod den undergruppe af personer, som kan have problemer med at omsætte T4 til T3.6 Ved behandling med L-T4 (levothyroxin) er der også tendens til, at T4-niveauet er højere, mens T3-niveauet er lavere end hos personer uden hypothyreose.7 Herudover kan depressive symptomer og angst være knyttet til underliggende autoimmun sygdom.8 

Hypothyreose, depression og angst
Der er ikke enighed i faglitteraturen om, hvor hyppigt depression og angst optræder ved hypothyreose. En registerundersøgelse blandt danskere pegede på, at hypothyreose var forbundet med en øget risiko for en psykisk lidelse, både før og efter sygdommen blev konstateret.9 Der var også en øget risiko for at få psykofarmakologisk behandling, herunder antidepressiv medicin og anxiolytika.9 I det danske referenceprogram for depression peges desuden på, at hypothyreose bør overvejes som en alternativ diagnose, når der optræder depressive symptomer.10 Af denne grund anbefales det at være opmærksom på, om der er tegn på hypothyreose, inden man påbegynder antidepressiv medicinsk behandling eller henviser til ydernummerpsykolog inden for gruppe 10 og 11. 

Antidepressiv- og stofskifte-behandling
Antidepressiv medicin har længe været benyttet sammen med stofskiftebehandling blandt andet med fokus på augmentation – primært i form af L-T3 (liothyronin).4 I udgangspunktet er denne forskning dog ikke rettet mod personer med kendt hypothyreose. Der foreligger færre data omkring, hvorvidt stofskiftebehandlingen skal justeres ved samtidig antidepressiv medicinsk behandling hos personer med kendt hypothyreose. 

Jævnfør interaktionsdatabasen.dk anbefaler man at være opmærksom på eventuel dosisjustering af L-T4 afhængig af koncentrationsmålinger ved sertralinbehandling. Denne anbefaling er baseret på en enkelt undersøgelse med få deltagere, hvor dosis af L-T4 måtte sættes op.11 Samtidig peger anden forskning på, at SSRI-præparater kan øge omdannelsen af T4 til T3 via øget aktivitet af type II deiodinase (D2).4 

Behandling ved persisterende symptomer
Førstevalgsbehandlingen ved hypothyreose er L-T4. Jævnfør DSAMs vejledning kan man dog forsøgsvis afprøve kombinationsbehandling med L-T4 og L-T3 ved nedsat livskvalitet trods stabil, normal TSH og frit T4 i minimum seks måneder.12 Generelt anbefales, at L-T3 doseres to til tre gange dagligt grundet den korte halveringstid.13 Det anbefales i DSAMs vejledning at henvise patienten til endokrinolog ved ønske om kombinationsbehandling.12

  • Psykologiske symptomer optræder jævnligt ved hypothyreose. Ved screening for depression og angst bør hypothyreose således overvejes som en alternativ diagnose. Ved samtidig stofskifte- og medicinsk antidepressiv behandling bør stofskiftebehandlingen monitoreres for eventuel justering af dosis. Ved stabile, normale blodprøver i minimum seks måneder og fortsat nedsat livskvalitet ved standardbehandling med L-T4 kan der henvises til endokrinolog med henblik på forsøgsvis kombinationsbehandling med L-T4 og L-T3. 

  • Denne artikel er baseret på Bekke-Hansen S. Lavt stofskifte. Psykologiske og kognitive aspekter. BoD, 2019. Yderligere referencer vil kunne findes i bogen.

  • 1. Bekke-Hansen S. Lavt stofskifte. Psykologiske og kognitive aspekter. BoD, 2019. 2. Bernal J. Thyroid hormones in brain development and function. Endotext 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK285549/ 3. Montero-Pedrazuela A, Fernandez-Lamo I, Alieva M, Pereda-Perez I, Venero C, Guadano-Ferraz A. Adult-onset hypothyroidism enhances fear memory and upregulates mineralocorticoid and glucocorticoid receptors in the amygdala. PloS One 2011;6(10):e26582. 4. Hage MP, Azar ST. The link between thyroid function and depression. Journal of Thyroid Research 2012;590648. 5. Pilhatsch M, Marxen M, Winter C, Smolka MN, Bauer M. Hypothyroidism and mood disorders: Integrating novel insights from brain imaging techniques. Thyroid Research 2011;4(1):S3-6614-4-S1-S3. 6. Dayan C, Panicker V. Management of hypothyroidism with combination thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3) hormone replacement in clinical practice: a review of suggested guidance. Thyroid Res 2018;11(1). 7. Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ, Burman KD, Cappola AR, Celi FS, et al. American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement. Guidelines for the treatment of hypothyroidism: Prepared by the American Thyroid Association task force on thyroid hormone replacement. Thyroid: Official Journal of the American Thyroid Association 2014;24(12):670-1751. 8. Siegmann E-M, Müller HHO, Luecke C, Philipsen A, Kornhuber J, Grömer TW. Association of Depression and Anxiety Disorders With Autoimmune Thyroiditis. A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry 2018 Jun;75(6):577-584. 9. Thvilum M, Brandt F, Almind D, Christensen K, Brix TH, Hegedüs L. Increased psychiatric morbidity before and after the diagnosis of hypothyroidism: A nationwide register study. Thyroid: Official Journal of the American Thyroid Association 2014;24(5):802-808. 10. Videbech P, et al. Referenceprogram for unipolar depression for voksne. Sundhedsstyrelsen 2007;1:1-139. 11. McCowen KC, Garber JR, Spark R. Elevated serum thyrotropin in thyroxine-treated patients with hypothyroidism given sertraline. The New England Journal of Medicine 1997;337(14):1010-1011. 12. Kristensen KJ, Nielsen K-DB, Holst PE, Reistad P, Navntoft D, Larsen E. Hypo- og hyperthyreose hos voksne – diagnostik, behandling og opfølgning i almen praksis. Dansk Selskab for Almen Medicin 2016;1:1-39. 13. Karmisholt J. NBV: Hypothyroidisme. Dansk Endokrinologisk Selskab 2017, http://www.endocrinology.dk/index.php/2-thyroidea-sygdomme/4-hypotyreose. 

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top