Skip to Content

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen er en anerkendt læge, der i 2017 trak sig tilbage fra sit arbejde som reumatolog efter mere end 47 års tjeneste. Henrik har arbejdet på flere forskellige hospitaler i Danmark, og han har siden sin pensionering fortsat med sit forskningsarbejde inden for især immunologiske sygdomme, herunder miljøets betydning. Henrik Nielsen er medlem af EULAR standing committe og COST Action-program 2020 (og frem til nu), hvor 18 EU-medlemslande, repræsenteret af sundhedsfaglige eksperter, vil fremkomme med en rapport omhandlende mikrobiom dysfunktion og medicinsk dysfunktion ved kronisk træthedsfunktion. Hans primære forskningsinteresser er behandlingsmuligheder for autoimmune sygdomme.

Back to top