Skip to Content

Karin Dieperink

Karin Dieperink er professor i kræft- og familiesygepleje på Onkologisk Afdeling R, Odense Universitets Hospital og Syddansk Universitet. Forskningsområdet er indenfor sygepleje, supportive care, senfølger, rehabilitering og palliation til patienter med kræft og deres familier.

Back to top