ADHD og seksualitet

Mennesker med ADHD er oftere i yderområderne af ”normal” seksualitet. Det er præget af impulsivitet og svingende seksuel lyst, samt øget risiko for kønssygdomme og uønskede graviditeter.

GLP-1 er et tarmhormon, som passer med karakteristika vedtype 2-diabetes. Behandling med GLP-1-receptor agonister har nogle kliniske effekter såsom vægttab og reducering af systolisk blodtryk.

Diabetes og osteoporose

Osteoporose er den hyppigste knoglesygdom. Den rammer især kvinder. Patienter med type 2-diabetes har øget risiko for knoglebrud, og strategier til at forbygge dette, specielt ved fald er vigtige.

Hver sjette dansker har irritabel tyktarm. Det er ikke en alvorlig lidelse, men er plagsom og forringer livskvaliteten, og lidelsen fylder meget i sundhedssystemet.

Ultralydsscanning og CT-angiografi bruges nu til påvisning af dyb venetrombose (DVT) og lunge emboli (LE). Om en patient skal have behandling eller livslang tromboseprofylakse bør vurderes.

Faglig test om hjertesvigt: Test dig selv

Test din viden om hjertesvigt, og se hvilke svar du havde rigtige og forkerte.