Hudsygdommen hidrosadenitis suppurativa (HS) rammer 1-2% af befolkningen, men har været dårligt beskrevet i litteraturen. Behandlingen kan være medicinsk (herunder biologisk) og/eller kirurgisk.

Immunterapi har øget overlevelsen ved metastatisk melanom, men har medført andre bivirkninger, som kan ramme alle organsystemer. Ca. 7% af alle med metastatisk melanom, som var behandlet med immunterapi, udviklede hepatitis, som blev behandlet efter guidelines, men alligevel oplevede hver tredje patient recidiv under steroidbehandling. Der bør derfor kigges yderligere på at finde den mest optimale strategi for behandling.

Inflammatoriske hudsygdomme behandles i dag generelt med binyrebarkhormon-creme, ofte med god effekt. Der er alligevel behov for personlig medicin og målrettet terapi grundet ofte meget forskellige sygdomsforløb, behandlingsrespons og komplikationer.

Nye behandlingsmuligheder i melanomer

Et studie har vist, at samtidig forekomst af både TLS’er og CD8+ T-celler i melanomer er associeret med bedre overlevelse, og at TLS’er spiller en vigtig rolle i udviklingen af et reaktivt immunmikromiljø.

Effekten af klimabehandling ved Dødehavet er undersøgt hos psoriasispatienter, og det er en behandlingsform, der på kort sigt er lige så effektiv som biologisk behandling.

Biologiske lægemidler har medført store fremskridt i behandlingen af psoriasis. Imidlertid opnår nogle patienter aldrig effekt, mens andre mister effekten efter længere tid.

#Seneste udgivelse

Dermatologi

Nr. 1 • april 2020
11. Årgang
  • Vi mangler viden om basalcelle og planocellulære karcinomer
  • Overvægt og Hudsygdomme
  • Atopisk Dermatitis
MEDtalks du bør se

MEDtalks du bør se

Guselkumab vs adalimumab ved behandling af...

Speaker: Robert Gniadecki

Spilletid: 8:29

Blokering af interleukin 23: Nye behandlingsmuligheder...

Speaker: Robert Gniadecki

Spilletid: 10:43

#

Dermatologi

Carsten Sauer Mikkelsen

Carsten Sauer Mikkelsen
Privatpraktiserende speciallæge

Jørgen Serup

Jørgen Serup
professor, overlæge, dr.med.