Update: Cutaneous manifestations in COVID-19

Op til 20% af COVID-19-tilfælde har vist hudmanifestationer. I forsøget på at opdage og håndtere sygdommen tidligere og mere effektivt, er det derfor vigtigt at forstå, hvordan COVID-19 kan vise sig på huden.

Der er ikke tydelig sammenhæng mellem eksponering for ftalater i fostertilstanden og udvikling af atopiske sygdomme i fem-års alderen. Der synes dog at være reduceret risiko for eksem ved eksponering for den ene af ftalatmetabolitterne. Ved høfeber er det lidt anderledes, idet vi for første gang har påvist tendens til øget risiko hos fem-årige, hvis de har været udsat for øget ftalateksponering i fostertilstanden. Undersøgelser af børnene igen i ni-ti års alderen er dog nødvendige, for at vi kan få en mere sikker allergi- og astmadiagnostik.

Sammenhængen mellem paternelle faktorer, herunder betydningen af paternel medicinering omkring konceptionstidspunktet, og short- og long-term outcomes hos barnet er dårligt belyst.

Nordisk undersøgelse viser, at psoriasisartrit og psoriasis begge påvirker patienternes livskvalitet negativt, men at belastningen er størst hos de patienter, som både har psoriasisartrit og psoriasis.

Many general practitioners and dermatologists have reported an increased incidence of severe hand eczema during the COVID-19 pandemic.

As the COVID-19 pandemic continues, it becomes clear that COVID-19 causes a broad spectrum of symptoms and diseases. In the beginning, COVID-19 was primarily considered to be a viral pneumonia, but now we learn that this novel coronavirus infection causes many different diseases, and affects many organ systems. In this COVID-19 perspective 3 specialists in dermato-venereology and 1 specialist in surgery report and review a very recent observation: Severe disease with Kawasaki-like symptoms in children, and a possible association with COVID-19. Reports from Europe England’s medical director of the national health system (NHS), Stephen Powis, announced at the British briefing that he had become aware of reports of severely ill children with Kawasaki-like symptoms in the past few days. Though, he stressed that it was too early to determine a link with the coronavirus. The British Minister of Health, Matt Hancock, confirmed the findings with Kawasaki-like symptoms in children including…

#Seneste udgivelse

Dermatologi

Nr. 1 • April 2020
11. Årgang
  • Vi mangler viden om basalcelle og planocellulære karcinomer
  • Overvægt og Hudsygdomme
  • Atopisk Dermatitis

Updates on COVID-19

MEDtalks du bør se

MEDtalks du bør se

Guselkumab vs adalimumab ved behandling af...

Speaker: Robert Gniadecki

Spilletid: 8:29

Blokering af interleukin 23: Nye behandlingsmuligheder...

Speaker: Robert Gniadecki

Spilletid: 10:43

#

Dermatologi

Carsten Sauer Mikkelsen

Carsten Sauer Mikkelsen
Privatpraktiserende speciallæge

Jørgen Serup

Jørgen Serup
professor, overlæge, dr.med.