I en national kohorte af pancreascancer-patienter, som havde fået kurativ resektion, var overlevelsen efter Gemcitabin den samme som den, der blev vist i et randomiseret fase III-forsøg.

Mave-tarm hormoner styrer metabolismen og bidrager til de effekter, man ser efter overvægtskirurgi. Efterlignes blodkoncentrationer af tre mave-tarm hormoner kan opnås glykæmisk kontrol og vægttab.

Inflammatorisk tarmsygdom er ikke i sig selv forbundet med øget infektionsrisiko, men den immunmodulerende behandling medfører generelt en øget risiko for både bakterielle og virale infektioner. Det kan også have betydning under den aktuelle epidemi, hvor der kan være en øget risiko for et kompliceret COVID-19-sygdomsforløb, hos patienter med immunmodulerende behandling. En vejledning udsendt af Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi anbefaler, at man fastholder behandlingen under epidemien, men at IBD-patienterne, fordi de er særligt udsatte, indskærpes at være ekstra opmærksomme på smitteforebyggelse og håndhygiejne.

Hvordan IBD opstår er ikke helt afklaret, men de lange RNA-molekyler (lncRNAs) synes at spille en rolle i regulering af gen-ekspressionen, hvilket kan bidrage til bedre behandling af IBD.

Risiko for arvelig tarmkræft

Efterhånden som arvelige komponenter identificeres i et stigende antal sygdomme, bør en tilgang med familiemedieret information tages op til overvejelse. Vores resultater tyder på, at der er et ønske om - både i familierne, der har høj risiko og i den generelle befolkning - at sundhedsvæsnet spiller en aktiv rolle, når information om risiko skal formidles i familierne.

Exclusive enteral nutrition (EEN), a liquid-only diet, is established in treatment of Crohn’s disease. CD-TREAT is a diet consisting of regular foodstuffs that mimics the composition of EEN.