Over 10% af børn i Danmark lider af astma, hvilket betyder, at det er den hyppigste kroniske sygdom i barndommen. Undersøgelse af børn på tre-ni år viser, at børn med høje neonatale D-vitaminniveauer har 45% lavere risiko for at udvikle astma sammenlignet med børn med de laveste D-vitaminniveauer. Tilstrækkeligt med D-vitamin under graviditeten er derfor ...

Der er ikke tydelig sammenhæng mellem eksponering for ftalater i fostertilstanden og udvikling af atopiske sygdomme i fem-års alderen. Der synes dog at være reduceret risiko for eksem ved eksponering for den ene af ftalatmetabolitterne. Ved høfeber er det lidt anderledes, idet vi for første gang har påvist tendens til øget risiko hos fem-årige, hvis ...

Der er begrænset viden om perinatale outcomes hos børn, hvis fædre har taget medicin omkring konceptionstidspunktet, herunder azathioprin (AZA)/6-mercaptopurin (6-MP), methotrexat (MTX), steroid og biologisk terapi, ligesom der mangler evidens for sammenhænge mellem paternel eksponering og eventuelle langtidseffekter hos barnet. I denne artikel belyses fædres brug af AZA/6-MP/MTX i perioden inden konceptionen og risikoen for ...

Reumatisk sygdom kan i sig selv påvirke mænds fertilitet negativt. Samtidig er lægemidlers eventuelle negative påvirkning af spermatogenese, graviditet og barnets sundhed kun delvist undersøgt hos mænd i behandling. Større undersøgelser er påkrævet. Familieplanlægning og reproduktiv sundhed bør også drøftes med mandlige patienter, især når de behandles med medicin, der kan have indflydelse på deres ...

Rådgivning om prævention ligger i almen praksis, men almen praksis kan blive bedre til at udføre denne rådgivning. Artiklen her giver de vigtigste retningslinjer for brugen af forskellige former for prævention – primært om p-piller, spiral og p-stav. Dette er relevant information, når de unge kvinder skal rådgives i forhold til at undgå uønsket graviditet. ...

Et studie har undersøgt arvemassen hos 19.000 personer med ADHD og 34.000 personer uden ADHD – og har identificeret bestemte gen-varianter, der øger risikoen for ADHD. De genetiske varianter, der blev fundet, øger hver især kun risikoen lidt for ADHD og er hyppige i befolkningen generelt. Studiet undersøgte også, om varianter, der øger risikoen for ...

Antifosfolipid syndrom er en systemisk autoimmun sygdom, som er karakteriseret ved tilbagevendende trombotiske hændelser og obstetriske komplikationer som svær præ-eklampsi, eklampsi, intrauterin vækstrestriktion (IUGR), præterme fødsler og intrauterin død. Prævalensen af APS er estimeret til 50 pr. 100.000, og antifosfolipid antistoffer forekommer hos 10-15% af alle kvinder med tilbagevendende aborter. På trods af den nuværende ...

Mixed connective tissue disease og graviditet

Reumatologi | Nanna Surlemont Schmidt | 1. Nov 2019 kl. 12:01 | ,

I 1972 beskrev Sharp et al. en gruppe patienter, der havde blandede kliniske træk forenelig med systemisk lupus erythematosus (SLE), systemisk sklerose (SSc) og polymyositis (PM). Sharp et al. beskrev i sin kohorte høje titere af anti-extractable nucleart antigen (ENA) antistoffer og foreslog, at klassificere disse patienter som havende mixed connective tissue disease (MCTD). Det ...

Hyppigheden af kejsersnit er stigende på verdensplan.1 I Danmark har den gennem de seneste ti år ligget stabilt omkring 20% af alle fødsler.2 Kvinder, som har født deres første barn ved kejsersnit, skal træffe et svært valg i den næste graviditet.  De har følgende muligheder: • At planlægge forsøg på vaginal fødsel, hvilket indebærer en ...

Gravides rygning er et stort sundhedsproblem.1 Selvom antallet af kvinder, der ryger i graviditeten er faldet i Danmark gennem de seneste årtier, er der fortsat 10-12%, der ryger under graviditeten.2 I USA er andelen ca. 15%.3  Det er velkendt, at tobaksrygning under graviditeten er forbundet med en øget risiko for lav fødselsvægt hos barnet. Dette ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge