Hear Professor Martin Reck explain the long-term benefits for patients with stage IV/recurrent NSCLC in a perspective of CheckMate 227 and the key take-aways from ASCO 2020 within the area of lung cancer.

In this MEDtalk, Prof. Dr. med. Martin Reck explains which lung cancer patients benefit from combination therapy with nivolumab and ipilumab.

Omkring 25% af alle patienter med brystkræft, som har dannet metastaser, vil enten have overekspression af HER2 eller amplifikation af det kodende gen, hvilket tidligere har været forbundet med et aggressivt forløb af sygdommen. Nye HER2-rettede behandlinger har dog ændret på dette, for det er således vist, at dobbelt-blokade (trastuzumab og pertuzumab) rettet mod HER2-positivt mBC kombineret med kemoterapi har en positiv effekt i en bred patientpopulation.

Non-epitelial ovariecancer er sjælden og består primært af germinalcelle- og sex cord stromal tumorer. Førstnævnte forekommer mest blandt unge kvinder, mens sidstnævnte er mere hyppig efter menopausen. Siden 1978 har incidensen af germinalcelletumorer været stabil, mens incidensen af sex cord stromal tumorer er faldet. Fem-års overlevelse efter begge typer er høj og afhænger af stadie.

I denne MEDtalk præsenterer Klaus Brasso data fra ASCO, der viser, at tidlig behandling med 2. generations antiandrogener til patienter med ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatacancer forbedrer patienternes overlevelse.

Investigator-initieret studie viser en signifikant forbedring af 2-års overlevelsen og median overall survival ved højdosis strålebehandling af patienter med småcellet lungecancer stadie II-III eller ikke-operabel stadie 1. Resultaterne kan på sigt være med til at ændre strålebehandlingen, lyder Peter Meldgaards vurdering.