Skip to Content

Stroke: Erkendte symptomer, information og flere behandlingsmuligheder

Stroke (apopleksi, blodprop eller blødning i hjernen) er en hyppig årsag til død verden over og den hyppigste årsag til erhvervet hjerneskade hos voksne. I Danmark rammes ca. 12.000 personer af stroke årligt. I denne podcast vil overlæge Thomas Truelsen, overlæge ved neurologisk afdeling, Rigshospitalet, og afdelingsansvarlig for trombolyse, redegøre for, hvad du som praktiserende læge kan gøre, og hvilken information du vil blive spurgt til af Trombolysevagten, i den akutte situation.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top