Skip to Content

Den Nationale Skizofrenidatabase – revision af indikatorsættet

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, også kaldet RKKP, har publiceret et revideret indikatorsæt til brug for den Nationale Skizofrenidatabase med henblik på at styrke kvaliteten af behandlingen. I denne MEDtalk præsenterer Lone Baandrup, Klinikchef ved Psykiatrisk Center København, det reviderede indikatorsæt.

Lone Baandrup

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top