Skip to Content

Kognitiv fleksibilitet hos antipsykotika naive patienter med første episode skizofreni

I denne MEDtalk vil seniorforsker Tina Dam Kristensen fra Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning på Psykiatrisk Center Glostrup præsentere et studie, der undersøger, om kognitive funktioner kan relateres til funktionelle og strukturelle hjernenetværk hos patienter med første episode skizofreni. Studiet blev præsenteret på Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde i 2023.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top