Skip to Content

Fælles beslutningstagning og øget inddragelse af patienter ved behandling af kræft

Øget patientinddragelse i behandlingen er en del af sundhedsvæsenets overordnede målsætning og et af målene i Kræftplan 4. Et af de centrale elementer i øget inddragelse af patienter er, at de i højere grad er med til at træffe behandlingsmæssige beslutninger. Et værktøj til at fremme fællesbeslutning er ”beslutningshjælperen”, som skal støtte op om dialogen. I denne MEDtalk beskriver læge og ph.d.-studerende Stine Rauff Søndergaard, et randomiseret prospektiv studie, der belyser, om patienterne oplever sig mere inddraget i beslutningerne, når lægerne anvender “beslutningshjælperen”.

Stine Rauff Søndergaard

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top