Skip to Content

Klinisk perspektivering af COAST-studiet for patienter med metastatisk ikke-operable stadie III ikke-småcellet lungecancer

Tine McColloch, Overlæge, og Weronika Szejniuk, Afdelingslæge, begge Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital har formuleret spørgsmål vedrørende ny kombinationsbehandling med durvalumab til patienter med ikke-operable stadie III ikke-småcellet lungecancer. I denne MEDtalk svarer Roy S. Herbst, onkolog, på spørgsmålene.

Roy S. Herbst

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top