Skip to Content

Spændende data om adjuverende behandling til ALK-translokerede patienter og lavstadiet lungecancer

Peter Meldgaard fortæller i denne MEDtalk, at der på ESMO 2023 blev præsenteret de første resultater fra Alina-studierne, hvor ALK-translokerede patienter får forebyggende behandling med alectinib, en tyrosinkinase-hæmmer. Resultaterne viser tidlige, men lovende data, der tyder på fordele ved at give adjuverende behandling i stedet for kemoterapi. Han giver desuden indblik i perioperativ behandling for lavstadiet lungecancer, hvor immunterapi viser sig at være en vigtig behandlingsmulighed, der potentielt overgår traditionel kemoterapi i denne sammenhæng.

Peter Meldgaard

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top