Skip to Content

Kliniske markører og hjernenetværk hos individer i ultra-høj risiko for psykose

I denne MEDtalk fra årsmøde i Dansk Psykiatrisk Selskab, beskriver seniorforsker Tina Dam Kristensen fra Center for Neuropsykiatrisk skizofreniforskning på Psykiatrisk Center Glostrup, hvordan reduceret kognitiv reserve, hvid substans, lavt aktivitetsniveau og forstyrrelser i søvn-vågen cyklus kan ses som sårbarhedsmarkører for udviklingen af psykose.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top