Skip to Content

Recovery er muligt at opnå ved skizofreni, men de fleste har en dårlig prognose

Ida-Marie Mølstrøm, læge, ph.d.-studerende, Psykiatrisk Center Amager, præsenterer i denne MEDtalk en metaanalyse af studier med mere end 20 års follow-up på prognosen ved skizofreni. Den viser, at det er muligt at opnå recovery, men desværre har den største gruppe af patienterne fortsat en dårlig prognose. For alle de undersøgte grupper er prognosen uændret over tid.

Ida-marie Mølstrøm

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top