Skip to Content

Post ASH: To danske studier perspektiverer nye behandlinger af lymfomer

I denne MEDtalk perspektiverer Simon Husby, læge, ph.d., Afd. for Blodsygdomme, Rigshospitalet, nye data for behandling af relapse/refraktær B-celle Non-Hodgkin lymfom og CHOP-lignende behandling ved nodal perifer T-celle lymfom.

Få adgang til artiklen

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top