Skip to Content

Post ASH: To danske studier perspektiverer nye behandlinger af lymfomer

I denne MEDtalk perspektiverer Simon Husby, læge, ph.d., Afd. for Blodsygdomme, Rigshospitalet, nye data for behandling af relapse/refraktær B-celle Non-Hodgkin lymfom og CHOP-lignende behandling ved nodal perifer T-celle lymfom.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top