Skip to Content

WCLC 2020 Virtual Presidential Symposium: Ensartinib som førstelinjebehandling af ALK-positiv ikke-småcellet lungecancer

Ved dette års WCLC 2020 Virtual Presidential Symposium, arrangeret af International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), blev der fremlagt lovende resultater for behandling med ensartinib til patienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungecancer. Ensartinib er en andengenerations ALK-hæmmer, som i studiet bliver sammenlignet med crizotinib-behandling. I denne MEDtalk perspektiverer Jens Benn Sørensen,  overlæge ved Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, resultaterne.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top