Nakkesmerter forekommer hos en stor andel af personer med migræne, der samtidig også lider af spændingshovedpine. Sammenlignet med raske havde denne gruppe et lavere niveau af fysisk aktivitet, lavere trivsel, højere stressniveau samt dårligere selv-vurderet helbred. Generelt har de ofte et lavt fysisk aktivitetsniveau, men konditionstræning kan forbedre deres symptomer.   I henhold til de internationale ...

Medicinoverforbrugshovedpine (MOH) er en kronisk hovedpine, der skyldes overforbrug af analgetika og/eller akut migrænemedicin gennem en længere periode (se tabel 1, der beskriver de diagnostiske kriterier).1 I Danmark estimeres prævalensen af MOH til 1,8%, svarende til ca. 100.000 personer. Det rammer typisk i alderen 25-65 år og er hyppigst forekommende blandt kvinder.2 MOH opstår hos ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge