Har mænd og kvinder lige meget HPV-relateret cancer?

Almen praksis | Sygeplejersken | Malene Skorstengaard | 23. Sep 2019 kl. 10:06 |

Højrisiko HPV-infektioner er involveret i patogenesen af cervix-, vulva-, vagina-, anal-, penis- og oropharyngeal-cancer. HPV type 16 er den mest prævalente i alle typer af de såkaldte HPV-relaterede cancere. Øvrige højrisiko HPV-typer er i varierende grad repræsenteret i de forskellige cancertyper. Således er HPV18 næsthyppigst i cervix- og analcancer, mens HPV33 er næsthyppigst i penis- ...

Recidiverende respiratorisk papillomatose (RRP) er karakteriseret ved multiple exofytiske papillomer forårsaget af human papillomavirus (HPV), type 6 og 11. Papillomerne er langt hyppigst lokaliseret i larynx. RRP behandles med kirurgisk excision og grundet tilbagefald eller spredning opereres mange patienter gentagende gange, enkelte adskillige gange om året. Papillomerne kan desuden sprede sig til de nedre luftveje, ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge